Preloader

Casino Ambassador

Texas Hold´em Poker

Poker se hraje s jedním balíčkem o 52 kartách ve čtyřech barvách – kříže, kára, srdce a piky – a v následujících hodnotách: eso, král, dáma, kluk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. Pokerová hra je rozdělena do několika sázkových kol, během nichž hráči přihazují do banku a dostávají nebo si vyměňují karty. Přesný počet kol závisí na variantě pokeru.

 

V kasinech a herních klubech dealer („rozdávající“) sám nehraje. V případě, že rozdávají hráči, rozdává vždy ten, před kterým leží žeton s označením dealer. Tento žeton se po každé hře posouvá o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

Texas Hold´em Poker

TEXAS HOLD'EM JE DNES JEDNOZNAČNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTOU POKERU.
HRAJÍ HO HRÁČI PO CELÉM SVĚTĚ A TAKÉ TÉMĚŘ VŠECHNY TURNAJE SE HRAJÍ S TOUTO VARIANTOU POKERU.r.

BLINDY

Ve variantě Texas Hold’em nejsou před začátkem hry od hráčů vyžadovány žádné nucené vklady, nepočítáme-li pozdější fáze velkých turnajů. Výjimku ovšem představují tzv. blindy (sázky naslepo), jimiž se každá hra začíná. Tyto dva povinné vklady („malý blind“ a „velký blind“) v předem dohodnuté výši vsázejí do hry ještě před rozdáním karet hráči sedící nalevo od dealera.

 

Tím se zajistí, že v každé hře je o co hrát. Výše blindů se v průběhu turnaje pravidelně zvyšuje, což vede k tomu, že hráči turnaj pomalu a postupně opouštějí. Ve většině případů hráč nalevo od rozdávajícího vkládá „malý blind“, který představuje polovinu minimální sázky, a hráč nalevo od malého blindu dává „velký blind“ ve výši rovnající se minimální sázce.

Rozdávání

KAŽDÉMU HRÁČI JSOU ROZDÁNY DVĚ „ZAVŘENÉ KARTY“

Jejichž hodnotu smí znát jen on sám. Během hry musí karty zůstat na stole, ale hráč si je může kdykoli vzít a podívat se na ně. Cílem hry je zkombinovat tyto karty s pěti otevřenými kartami, které rozdávající položí na stůl, a vytvořit tak nejlepší kombinaci pětice karet.

 

Hráč může použít jednu nebo dvě zavřené karty; v některých výjimečných případech použije pouze karty vyložené na stole. Hráč s nejvyšší kombinací pěti karet vyhrává bank, tj. částku složenou ze všech sázek uskutečněných během hry.

PRVNÍ KOLO SÁZEK

Začíná hned po rozdání karet. Prvním hráčem je ten nalevo od velkého blindu a má tři možnosti: dorovnat (call), tedy vsadit částku ve výši velkého blindu hráče po své pravici, navýšit (raise), tedy zvětšit sázku, nebo složit (fold), tj. zahodit karty a počkat na další rozdání.

 

Navýšit sázku může hráč v závislosti na typu hry. Ve hrách s limitem může hráč navýšit sázku pouze o předem dohodnutou částku, která je zastropována (obvykle po čtyřech navýšeních) a nelze ji více navyšovat. Ve hrách s limitem banku může hráč navýšit sázku pouze o částku, která je v daném okamžiku přítomna v banku. Konečně ve hrách bez limitu lze sázku navýšit o jakoukoli částku; jediným omezením je počet žetonů nebo peněz, které má hráč v danou chvíli před sebou na stole.

 

Složení karet znamená, že hráč odevzdá své karty lícem dolů rozdávajícímu, který je odloží do balíčku odhozených karet. Karty v tomto balíčku jsou považovány za mrtvé a nesmí být ve hře dále použity. Hráč, který složil, již dále nehraje.

 

Další hráč po pravici má stejné možnosti, ale může také sázku znovu navýšit. Opětovné navýšení musí být minimálně ve stejné výši jako to poslední.

FLOP

Po prvním kole sázek nejprve rozdávající vyloží na stůl lícem dolů vrchní kartu z balíčku, která se tak stává kartou „spálenou“, a následně trojici karet lícem nahoru. Tyto tři společné karty se nazývají flop.

DRUHÉ KOLO SÁZEK

Tentokrát se začíná od hráče na malém blindu. Kromě možnosti dorovnat, složit karty a navýšit sázku má tento hráč také možnost zůstat ve hře bez vsazení (check).

 

V případě, že některý z hráčů provede sázku, může další hráč buď dorovnat, nebo navýšit. Pokud nechce využít žádnou z těchto možností, musí složit. Na konci tohoto kola tedy mají všichni hráči v banku vloženou stejnou částku, jen s možnou výjimkou těch, kdo na stole nemají dostatek žetonů, aby sázku dorovnali.

 

Tito hráči mohou vsadit vše (all in), což znamená, že se vytvoří jeden nebo několik „vedlejších banků“, které zajistí, že každý hráč u stolu může vyhrát pouze násobek počtu žetonů, které do hry vložil.

TŘETÍ KOLO SÁZEK

Po uzavření druhého kola sázek je na stůl vyložena čtvrtá společná karta (turn) a následně proběhne další sázkové kolo. V hrách s limitem se v tomto kole zdvojnásobuje výše minimální sázky.

RIVER

Po skončení třetího kola sázek se opět „spálí“ vrchní karta balíčku a rozdávající vyloží poslední, pátou kartu lícem nahoru.

ČTVRTÉ KOLO SÁZEK

Po tomto sázkovém kole vyloží hráči, kteří jsou stále ve hře, své karty na stůl (showdown) a nejlepší kombinace vyhrává bank.

 

Mají-li dva (nebo více hráčů) tutéž kombinaci karet, rozhoduje o vítězi druhá nejvyšší karta (kicker). Pokud to ani potom není možné, bank se mezi hráče rozdělí rovným dílem.

 

Hráči, kteří se rozhodnou hrát pouze s pěti kartami vyloženými na stole, to musí oznámit před odhozením karet z ruky, aby neztratili nárok na výhru.