Preloader

Casino Ambassador

BEZ RIZIKA

Blackjack

MIN. SÁZKA

100 Kč (4 eura)

MAX. SÁZKA

5000 Kč (200 eur)

BLACKJACK SE HRAJE SE ŠESTI BALÍČKY O 52 KARTÁCH STEJNÉ BARVY.

TYPY HRY

Eso se počítá jako “1” nebo “11”, obrázkové karty (J, Q, K) jako “10” a všechny ostatní karty podle své nominální hodnoty.

A

A
J,Q,K

J,Q,K

HRA

Cílem této hry je dosáhnout vyššího celkového součtu karet, než má krupiér, ale nikdy nepřekročit hodnotu „21“. Kdykoli součet vašich karet tuto hodnotu přesáhne (trop), bez ohledu na karty krupiéra okamžitě prohráváte.

 

Nejlepším možným listem je Black Jack, tedy kombinace dvou karet – esa a libovolné karty s hodnotou „10“. Za Black Jack se hráč vyplácí v poměru 3:2. Všechny ostatní výherní sázky jsou vypláceny v poměru 1:1. Je-li váš celkový součet stejný jako součet krupiéra, jde o tzv. stand-off, tedy nerozhodný výsledek, a ani vy, ani krupiér nevyhráváte ani neprohráváte.

 

Krupiér rozdá každému hráči po dvou kartách, ale sobě pouze jednu. Všechny karty jsou rozdávány lícem nahoru, takže je všichni vidí. Krupiér se postupně zeptá všech hráčů, co chtějí provést a zda chtějí další kartu. Každý hráč musí dát jasně najevo (slovně nebo rukou), jestli si přeje další kartu, nebo ne. Tak se postupuje až do okamžiku, kdy hráč zůstane stát nebo překročí 21.

NE/PŘESÁHNOUT

Po dokončení hry všech hráčů rozdává krupiér karty sobě. Nemůže ale postupovat zcela libovolně: pokud je jeho součet menší než 17, musí si vždy vzít další kartu, pokud je 17 a výše, naopak si další kartu vzít nesmí, musí zůstat stát a ukončit tak hru. Pokud součet karet krupiéra přesáhne 21, vyhrávají všichni hráči, kteří zůstali ve hře. Ti hráči, jejichž součet karet je nižší než součet karet rozdávajícího, prohrávají.

 

Pokud máte kombinaci Black Jack a první kartou krupiéra není eso nebo karta s hodnotou 10,

VYHRÁVÁTE A VAŠE SÁZKA JE OKAMŽITĚ VYPLACENA V POMĚRU 3:2.

ZDVOJNÁSOBENÍ SÁZKY (Double)

Po obdržení prvních dvou karet můžete svou původní sázku zdvojnásobit. Zdvojnásobit vsazenou částku můžete na jakýkoli list kromě Black Jacku. Zdvojnásobená sázka musí být vždy umístěna za původní sázkou. Pokud se rozhodnete sázku zdvojnásobit, obdržíte už pouze jednu další kartu a vaše hra končí.

ROZDĚLENÍ KARET (Split)

Pokud má hráč první dvě karty stejné hodnoty, může hru rozdělit. Přijde-li pak další karta stejné hodnoty, lze pokračovat v rozdělování a na jednom herním poli vytvořit až čtyři samostatné kombinace. Jedinou výjimkou je eso, které lze rozdělit pouze jedenkrát – a na každé eso obdržíte už jen jednu další kartu. Pokud je součet prvních dvou rozdělených karet 21, nejedná se o Black Jack, a je-li to výherní kombinace, bude vyplacena toliko v poměru 1:1. V tomto případě také vyhrává případný krupiérův Black Jack. Při jakémkoli součtu prvních dvou rozdělených karet můžete také zdvojnásobit sázku.

POJIŠTĚNÍ (Insurance)

If the dealer’s first card is an “Ace,” you may insure your bet against the dealer′s possible Black Jack. The maximum
insurance bet is 50% of your original bet.

The insurance bet must be always placed in the INSURANCE field on the left hand side (from your point of view) of the bet you wish to insure.

If the dealer does make Black Jack, all losing bets are collected and then the insurance bet is paid 2:1. If the dealer’s second card is not 10, all insurance bets are collected and the game continues.

Even money

Pokud máte v ruce Black Jack a první kartou krupiéra je eso, můžete požádat o EVEN MONEY. Jestliže se tak rozhodnete, bude vám vyplacena výhra pouze v poměru 1:1.

VZDÁNÍ HRY (Surrender)

Po obdržení prvních dvou karet můžete požádat o odstoupení ze hry – musí se tak stát dříve, než krupiér rozdá třetí kartu hráči na první pozici nebo než se tento hráč rozhodne opustit hru. Krupiér vybere polovinu sázky od hráčů, kteří chtějí hru vzdát, a odebere jim karty.

VZDÁT SE NESMÍTE, POKUD

první kartou rozdávajícího je eso.

si svou sázku pojistíte proti krupiérovu Black Jacku.